Complaint Line

03 - 8880 5651 / 5627/ 5625

Misconduct Complaint

Sila nyatakan lain-lain bangsa (Jika berkaitan)
PARTICULAR OF COMPLAINED ENFORCEMENT OFFICERS
Sekiranya mempunyai pegawai lain