Complaint Line

03 - 8880 5651 / 5627/ 5625

Form

9 Jul 2018
 
 PENTADBIRAN
 KEWANGAN
 TEKNOLOGI MAKLUMAT
 SUMBER MANUSIA
 
 Cuti
 Borang Cuti Rehat  (Dicetak menggunakan kertas berwarna kuning)
 Borang Cuti Rehat PSH   (Dicetak menggunakan kertas berwarna kuning)
 Borang Cuti Rehat_Pelajar Amali   (Dicetak menggunakan kertas berwarna kuning)
 Elaun & Kemudahan
 Latihan

 Borang Laporan Latihan
 Borang Permohonan Latihan

 Lawatan Persendirian
 Borang Lawatan Persendirian
 Insuran Kesihatan

 Pertukaran & Peletakan Jawatan
 Time Off
 Borang Time Off    (Dicetak menggunakan kertas berwarna hijau)-Terkini
 
 Waktu Bekerja
 
 Waktu Bekerja
 Garis Panduan Kemudahan Rawatan Perubatan dan Pergigian