Complaint Line

03 - 8880 5651 / 5627/ 5725

Sebut Harga Perkhidmatan Penyewaan Mesin Penyalin Digital Berwarna Duti Tinggi Dan Rendah

17 Jun 2019

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempohnya seperti di bawah bagi menyertai sebut harga berikut :-

  1. Sebut harga yang lewat dihantar tidak akan diterima/dilayan.  EAIC tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kelewatan yang timbul secara langsung atau tidak langsung.

  2. Tawaran akan ditolak sekiranya gagal memenuhi mana-mana syarat dalam dokumen sebut harga.

  3. Salinan dokumen sebut harga yang telah lengkap diisi serta dokumen-dokumen sokongan hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dilakri dan dilabelkan dengan No. Sebut Harga dan Tajuk Sebut Harga.

  4. Sebarang pertanyaan berhubung pelawaan sebut harga ini, sila hubungi :
  • Puan Siti Aishah binti Abd Majid                                                      03 88805716
  • Puan Siti Suraya binti Baharuddin                                                  03 88805717