Talian Aduan

03 - 8880 5651 / 5625/ 5627

Pemberitahu Jawatankuasa Pilihan Khas Menimbang Rang Undang - Undang Suruhanjaya Bebas Aduan Salah Laku Polis (IPCMC) 2019

14 Nov 2019

7 Oktober 2019 - Dewan Rakyat telah meluluskan usul oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk merujuk Rang UndangUndang Suruhanjaya Bebas Aduan Salah Laku Polis (IPCMC) 2019 (D.R.25/2019) ke Jawatankuasa Pilihan Khas Menimbang Rang Undang Undang. telah meluluskan usul oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk merujuk Rang UndangUndang Suruhanjaya Bebas Aduan Salah Laku Polis (IPCMC) 2019 (D.R.25/2019) ke Jawatankuasa Pilihan Khas Menimbang Rang Undang Undang.

Klik untuk kenyataan penuh :