Talian Aduan

03 - 8880 5651 / 5625/ 5627

Sesi Taklimat dan Konsultasi Rang Undang-undang IPCMC kali ke-dua

15 Ogos 2019

15 Ogos 2019 - Satu Sesi Taklimat dan Konsultasi Rang Undang-undang IPCMC kali ke-dua oleh YB Datuk Liew Vui Keong, Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Undang-undang) dan dihadiri oleh Ahli Parlimen dan NGO.

Klik untuk kenyataan penuh :