Talian Aduan

03 - 8880 5651 / 5625/ 5627

Kenyataan Keputusan Tender

10 Nov 2021

KENYATAAN KEPUTUSAN TENDER

Sukacita dimaklumkan bahawa mesyuarat Lembaga Perolehan Jabatan Perdana Menteri Bilangan 27 Tahun 2021 yang telah bersidang pada 10 November 2021 telah memutuskan bahawa Petender seperti dibawah telah berjaya dalam penawaran tender tersebut:

Disediakan oleh :

Urus Setia Perolehan  EAIC