Talian Aduan

03 - 8880 5651 / 5625/ 5627

Keputusan Sebut Harga Peralatan dan Perisian ICT Secara Sewaan Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun

17 Mei 2019

KENYATAAN KEPUTUSAN SEBUT HARGA

Sukacita dimaklumkan bahawa Keputusan Sebut Harga EAIC/SH/01/2019 bagi Perolehan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengkonfigurasi, Menguji Terima dan Mentauliah Peralatan dan Perisian ICT Secara Sewaan Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun di Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (EAIC) yang bersidang pada 28 Mac 2019 di Bilik Mesyuarat Aras 5 EAIC, Putrajaya telah memutuskan bahawa Penyebut Harga seperti dibawah telah berjaya dalam penawaran sebut harga tersebut :

 

NO. SEBUT HARGA

TAJUK SEBUT HARGA

 

NAMA SYARIKAT YANG BERJAYA

 

HARGA TAWARAN

TEMPOH KONTRAK

EAIC/SH/01/2019

 

 

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGUJI TERIMA DAN MENTAULIAH PERALATAN DAN PERISIAN ICT SECARA SEWAAN UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI SURUHANJAYA INTEGRITI AGENSI PENGUATKUASAAN (EAIC)

 

STARZA CORPORATION SDN. BHD.

RM 171,360.00

38 BULAN

 

 

Disediakan oleh :

Urus Setia Perolehan Sebut Harga EAIC