Talian Aduan

03 - 8880 5651 / 5625/ 5627

Keputusan Sebut Harga Perkhidmatan Penyewaan Mesin Penyalin Digital Berwarna Duti Tinggi dan Rendah untuk Tempoh Tiga (3) Tahun

1 Ogos 2019

KENYATAAN KEPUTUSAN SEBUT HARGA

Sukacita dimaklumkan bahawa Jawatankuasa Sebut Harga Perolehan Perkhidmatan Penyewaan Mesin Penyalin Digital Berwarna Duti Tinggi dan Rendah untuk Tempoh Tiga (3) Tahun di Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (EAIC) EAIC/SH/03/2019 yang bersidang pada 11 Julai 2019 di Bilik Mesyuarat Aras 5 EAIC, Putrajaya telah memutuskan bahawa Penyebut harga seperti dibawah telah berjaya dalam penawaran sebut harga tersebut:

NO. SEBUT HARGA

TAJUK SEBUT HARGA

 

NAMA SYARIKAT YANG BERJAYA

 

HARGA TAWARAN

TEMPOH KONTRAK

EAIC/SH/03/2019

 

 

PERKHIDMATAN PENYEWAAN MESIN PENYALIN DIGITAL BERWARNA DUTI TINGGI DAN RENDAH UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI SURUHANJAYA INTEGRITI AGENSI PENGUATKUASAAN (EAIC)

 

NUTRIMAN CORPORATION SDN. BHD.

RM 142,920.00

36 BULAN

 

 

Disediakan oleh :

Urus Setia Perolehan Sebut Harga EAIC