Talian Aduan

03 - 8880 5651 / 5625/ 5627

Borang

19 Mei 2022
 PENTADBIRAN
 KEWANGAN
   
 TEKNOLOGI MAKLUMAT
 SUMBER MANUSIA
 
 Cuti
 Borang Cuti Rehat  (Dicetak menggunakan kertas berwarna kuning)
 Borang Cuti Rehat PSH   (Dicetak menggunakan kertas berwarna kuning)
 Borang Cuti Rehat_Pelajar Amali   (Dicetak menggunakan kertas berwarna kuning)
 Borang Pembatalan Cuti Rehat   (Dicetak menggunakan kertas berwarna merah jambu)
 
 Elaun & Kemudahan