Talian Aduan

03 - 8880 5651 / 5625/ 5627

Borang

9 Jul 2018
 PENTADBIRAN
 KEWANGAN
   
 TEKNOLOGI MAKLUMAT
 SUMBER MANUSIA
 
 Cuti
 Borang Cuti Rehat  (Dicetak menggunakan kertas berwarna kuning)
 Borang Cuti Rehat PSH   (Dicetak menggunakan kertas berwarna kuning)
 Borang Cuti Rehat_Pelajar Amali   (Dicetak menggunakan kertas berwarna kuning)
 Borang Pembatalan Cuti Rehat   (Dicetak menggunakan kertas berwarna merah jambu)
 
 Elaun & Kemudahan