Talian Aduan

03 - 8880 5651 / 5625/ 5627

Dialog Bersama Pengurusan Tertinggi Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) Bahagian Penguatkuasaan Farmasi

24 Mac 2016 - 9:00 pagi hingga 12:45 petang
Pejabat KKM